Årlig møte

Tid, sted og dato er satt for det årlige møte

Styret innkaller herved til det årlige møte i Strømmen IF Fotballgruppa.

Det årlige møte avholdes den 15.03.2017 kl. 19:11på klubbhuset på Strømmen stadion, Strømsveien 16 B, 1467 Strømmen..

Saker som et medlem ønsker tatt opp på det årlige møte, må sendes styret senest 28.02.2017 til postboks 74, 2011 Strømmen eller til info@strommen-if.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før det årlige møte på klubbens hjemmeside http://www.strommen-if.no/om strømmen if/årlig møte, og på klubbens kontor i Strømsveien 16 B, 1467 Strømmen..

For informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 4, 3 ledd og § 5.

Velkommen til det årlige møte!

Annonse fra Obos-ligaen: