Årlig møte onsdag 15. mars

Årlig møte i Strømmen IF Fotball avholdes onsdag 15. mars.

Tid: Onsdag 15. mars kl 19:11
Sted: Klubbhuset på Strømmen stadion - Strømsveien 16 B, 1467 Strømmen

Klikk her for saksdokumenter

Alle medlemmer kan delta på møtet. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år og vært medlem av Strømmen IF minst én måned. Medlemmer under 15 år har tale- og forslagsrett. For øvrig henvises det til NIFs lovnorm §6 (generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.)


Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle beretningen.
5. Behandle regnskapet.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter.
8. Behandle budsjett.
9. Valg av revisor.
10. Foreta følgende valg:
a. Leder og nestleder
b. Styremedlemmer og varamedlemmer
c. Valgkomite.
d. Kontrollkomite.

Annonse fra Obos-ligaen: