Informasjon vinteren 2017/2018

Det er sikkert flere som lurer på hva som skjer frem mot nyttår og inn i 2018. SU ønsker derfor å informere om status og hva som vil skje fremover.

2017
Det har vært et utfordrende fotballår i 2017.
Vi har startet opp fotballakademiet, noe som har bidratt til en god sportslig utvikling for spillerne som har deltatt. Men vi har en jobb å gjøre i 2018 for å ytterligere forbedre akademiet, og fremfor alt involvere flere av de unge i klubben. Kommer mer info om dette over nyttår, når akademiet starter opp igjen.
Satsningslagene har hatt en fantastisk utvikling, og oppnådd bedre resultater i 2017 enn på mange, mange år! Dessverre har vi ikke evnet å løfte breddelagene på samme måte. I 2018 er det derfor fokus på å forbedre tilbudet til breddelagene. Og som alltid skal jobben med å skape gode miljøer for barna, hvor de trives med fotball og venner, stå øverst på lista til klubben, trenerne, spillerne og foreldre.

SU og klubb har jobbet med trenerkabalen for å få på plass best mulige løsninger for 2018 innenfor de rammene vi har. Vi er glade for å kunne informere om følgende treneroppsett for lagene:

Forløpig treneroppsett 2018
G19: Madiou Konate (Interkrets) , Trung Nguyen (1 div) og Torstein Dyngeland (Keepertrener).
J17: Her har vi en avtale vedr trener, men ant spillere er usikkert.
G16: Pål Stian Eriksen (1 div), 2 stk nye som ikke er 100% avklart ennå (2 div og evt 3 div), samt Keepertrener. Per Thomas Råum og Per Ole Otternes vil også bidra ved anledning.
G14; Per Eriksen og Madiou Konate, sammen med flere ivrige foreldre. Unge Bjørnstad fokuserer på keeperne.
G13/12: Kenneth Hänsgen, Pål Stian Eriksen og Keepertrener. Kasey Wehrman fra a-laget vil også følge denne gruppen på ukesbasis, i tillegg til ivrige foreldre.

For de andre lagene vil det som tidligere være foreldretrenerne som drar lasset. Dere gjør en fantastisk jobb!
Klubben ønsker å hjelpe dere med dette, så tilbudet om hjelp til utvikling av treningshverdagen vil komme gjenom trenerforum og mulighet for hjelp av spillerutviklerne. Madiou og Pål Stian er også engasjert i roller som spillerutviklere i klubben for lagene i yngres.

Vi vil også henstille til foreldre om de kan bidra! En kveld i uken er bedre enn ingenting. Dette gjelder selvfølgelig rollene i støtteapparatet (lagledere, sosialkomitee, dugnad, osv..)
Alle som har bidratt i 2017 har gjort en flott jobb for spillerne og lagene, men klubben ønsker at flere engasjerer seg. Da blir det mindre jobb og ansvar, mer moro, og bedre for barna!

Akademiet
SIF Akademiet vil startes for fullt igjen fra 4/1-2018. Vi ønsker gamle og nye deltagere velkommen. Aktivitetene som gjennomføres i akademiet er viktig for klubbens og spillernes sportslige og sosiale utvikling, og vi ønsker at flest mulig deltar.
Se nærmere info på Akademiets FB-sider.

Nye spillformer 2018
Akershus fotballkrets er tatt ut som pilotkrets for utprøving av nye spillformer for noen aldersgrupper. Dvs at i sesongen 2018 skal årgangene og spillformer være:
6-7 år: 3er
8-9 år: 5er
10-11 år: 7er
12-13 år: 9er
14år ->: 11er

TAKK TIL ALLE
Til slutt vil vi bare takke alle for fotballåret 2017, spesielt alle frivillige! Dere gjør som sagt en fantastisk jobb, og er helt avgjørende for at klubben og lagene i yngres fungerer.
Så er vi i klubben ydmyke for at vi kan bli bedre i 2018.

På vegne av SU

Leder av SU – Lars Habberstad: lars.habberstad@strommen-if.no
Leder av ungdomavdelingen – Jørn Aas: jorn.aas@tannlegeforeningen.no
Ansvarlig fra styret – Espen Hoff: espen.hoff@strommen-if.no
Spillerutvikling – Pål Stian Eriksen: palstian@strommen-if.no

Annonse fra Obos-ligaen: