Nye æresmedlemmer

Lørdag 1. oktober ble Strømmen IF to æresmedlemmer rikere. Vi gratulerer Vanja Sortnes og Jørn Porskrog Nielsen som nye æresmedlemmer

Under hjemmekampen mot Start 1. oktober ble to nye æresmedlemmer utnevnt til stor applaus fra de fremmøtte.

Vanja Sortnes æresmedlem 1
Fra venstre: Styreleder i Strømmen IF Fotball Geir Morten Sørensen, Æresmedlem Vanja Sortnes og Styreleder i Strømmen IF Hans Petter Gustavson

                  

Vanja Sortnes har vært medlem i Strømmen IF i 50 år.                        

Hun har vært trener oppmann og lagleder for egne barns lag og har aldri sagt nei når klubben har trengt hjelp.                           

Hun var aktiv i friidrett og har gode resultater i nasjonale og lokale mesterskap. Største prestasjon var nok 5.plassen i NM for Junior på 400m.                          

I to perioder på 2000 tallet har hun sittet i styret i Fotballgruppa både nestleder og styremedlem. Hun har vært aktiv i gruppearbeid og hun har vært en god kontakt å ha mot Skedsmo kommune.

Med sitt engasjement for å gjøre hverdagen bedre for de som ikke har hatt det så enkelt, har Vanja vært en pådriver i Strømmen IF sitt integreringsprosjekt. Dette er et arbeid som Skedsmo kommune har fremhevet Strømmen IF for i flere sammenhenger, og hvor Vanja har vært en flott representant for Strømmen IF

Jørn Nilsen æresmedlem 1
Fra venstre: Styreleder i Strømmen IF Fotball Geir Morten Sørensen, Æresmedlem Jørn Porskrog Nielsen og Styreleder i Strømmen IF Hans Petter Gustavson

                               

Jørn Porskrog Nielsen har lang fartstid i Strømmen IF. Hele 42 år har han vært medlem i klubben.

Jørn ble Norgesmester mester for Junior i 1971 og har vært spiller på a-laget, og trener og lagleder for flere lag i yngres avdeling.

I 2003 gikk Jørn inn som styremedlem i Fotballgruppa og var styremedlem frem til 2008, da han gikk inn i rollen som styreleder.

Fra 2005 - 2008 var han daglig å se i arbeid på det nye klubbhuset/garderobebygget, som ble bygd på dugnad. Dette arbeidet har vært avgjørende for at Strømmen IF har hatt faste inntekter hver måned.                   

Jørn ble også kretsmester i svømming 1966, og er en av personene med lengst fartstid i klubben. Jørn fikk tildelt merke med krans i 1971.

Strømmen IF gratulerer nok en gang Vanja og Jørn med sine utmerkelser!

Annonse fra Obos-ligaen: