Prognosetall for 2017

Strømmen IF ønsker å informere om prognosetallene for 2017

Strømmen IF Fotball ønsker med denne kommunikasjonen å informere om den økonomiske situasjonen i klubben.

Prognosen på Strømmen IF Fotball sitt årsresultat viser en minus på ca. 1,5 mill.

Etter et null resultat per 30.06 (revisorgodkjent), og fortsatt i grønn sone, opplever vi nå i andre halvår et mye svakere resultat.
Hovedårsaken består av flere faktorer, primært sviktende sponsorinntekter, opprydding i vår kundereskontro (spesielt ikke-betalte treningsavgifter), varelager, samt at det har vært svikt i inntektsbringende aktiviteter som cuper, fotballakademi, kronekamp, billettsalg og kiosk salg ifm våre OBOS kamper.

Vi har jobbet med kostnadsbesparende tiltak i nesten hele år da den løpende sekunderingen og systemstøtten vi har hatt gjennom vårt tidligere regnskapsbyrå har vært meget kritikkverdig og mangelfull, men vi har ikke klart å demme opp for omfanget av inntektssvikten. Dette var bl.a noe av grunnen til at vi ikke erstattet solgte spillere i sommer med nye innkjøp.

Klubben har fullt fokus på å rette opp dette resultatet, og for 2018 har klubben lagt opp til et plussresultat som vil styrke egenkapital og likviditet. Det skal jobbes knallhardt for bedre resultat for å få grønne tall og alle er innstilt på å jobbe for et mer ryddig og bedre 2018.

Det er ingen krise for hverken lisens eller nedrykk, vi har ingen kreditorer på nakken, vi har positiv egenkapital og alle får lønn i rett tid. Altså ingen bekymring i så måte.

Våre hovedsamarbeidspartnere er informert, og støtter oss i jobben videre med å bedre resultatene for 2018. Dette er en støtte vi verdsetter stort.

Styret og klubben er sikre på at vi har mye å glede oss til i 2018.

Media og eksterne henvendelser rettes til konstituert Styreleder, Espen Hoff. espen.hoff@strommen-if.no eller 992 97 964

Interne henvendelser fra klubb rettes til Daglig leder, Morten Teigen.
morten.teigen@strommen-if.no eller 482 97 750

Annonse fra Obos-ligaen: