Strømmen IF og SLM Revisjon oppretter fond

Strømmen IF i samarbeid med SLM Revisjon har inngått en 3 års avtale om å opprette Strømmen IF fondet som skal bistå medlemmer med anstrengt økonomi.

(Bilde: Erik Myhrer fra SLM Revisjon og Espen P. Gjester fra Strømmen IF)

Strømmen IF har flere medlemmer som har en anstrengt økonomi og dermed er ekskludert fra flere aktiviteter og dermed vil føle seg utenfor fellesskapet i klubben. Årsakene kan være mange. Flere medlemmer faller mellom «to stoler» i det offentlige. Ofte får man støtte fra kommunen til medlemskontingent og treningsavgifter, men aktiviteter som turneringer og utstyr utover spillerdrakt kan være vanskelig å finansieres gjennom familiens anstrengte økonomi. Dette er en problemstilling Strømmen IF er bevist og vil gjøre noe med.
 
I samarbeid med SLM Revisjon ønsker Strømmen IF å fange opp disse medlemmene og gi disse økonomisk hjelp.
 
Strømmen IF er kjempe glade for at SLM Revisjon går inn med et betydelig beløp i dette fondet slik vi kan opprette dette fondet. Men vi vil ikke stoppe der. Strømmen IF vil fortsette å bygge opp dette fondet ved å henvende seg til andre bedrifter og støtteordninger i det offentlige.
 
Hva/hvem skal fondet støtte?
Alle medlemmer i Strømmen IF sin breddeavdeling kan få støtte av fondet. Det skal ikke være lange og byråkratiske prosesser, men en smidig og verdig prosess. 
Fondet kan gi støtte til følgende tiltak:
•       Medlemskontingent (der kommunen ikke bidrar)
•       Treningsavgift (der kommunen ikke bidrar)
•       Turneringer
•       Sosiale tiltak i laget
•       Treningsutstyr/bekledning
•       Annet etter vurdering
 
Mer info om fondet vil bli sendt ut på en senere tidspunkt til alle lagene.
 
SLM Revisjon ASer et statsautorisert revisjonsfirma og består av totalt 29 ansatte – med 8 statsautoriserte revisorer, 9 registrerte revisorer, 7 revisormedarbeidere, 2 regnskapsfører og 3 medarbeidere i administrasjonen.  6 av SLM sine revisorer er i tillegg autoriserte regnskapsførere. SLM har kontorer sentralt i Lillestrøm.
 
SLM Revisjon ASer totalleverandør av revisjons-- og rådgivningstjenester. SLM lange revisjonserfaring og høyt kvalifiserte medarbeidere sikrer at kundene får god og personlig service.
 
Mer info om SLM revisjon finner du her>>

Annonse fra Obos-ligaen: