Trenerforum

Årets første trenerforum er gjennomført med god deltakelse

Mandag 30/1 gjennomførte vi årets første trenerforum i klubbstua hvor de fleste lagene var representert

Per Eriksen (trenerutvikler) snakket om sine opplevelser fra idretten og yrkeslivet, og viktigheten av at vi som trenere påvirker motivasjonen og mestringsfølelsen til ALLE barna som spiller fotball i Strømmen IF. 

Vær positiv, vektlegge det som fungerer, alle mestrer noe, bruk barn aktivt i øvelser osv.
Det å jobbe med positivitet, mestring, bygge lag osv. er også en måte og oppfylle SIF sin visjon..."Sammen skal vi skape gode opplevelser".
Mange fine innspill og historier fra salen, gode diskusjoner.

Videre snakket vi om skadeforebyggende trening, gjerne i kombinasjon med fysisk trening. Til neste trenerforum ønsker vi å invitere fagpersoner som kan dette, samt bruke noen av de trenerne vi har i klubben som har erfaring/kompetanse innen samme område.

Til slutt snakket vi litt om verdigrunnlaget som er viktig for de som er en del av klubben vår, det være seg spillere, trenere og støtteapparat, foreldre eller ansatte.
Respekt - for medspillere, motstandere, dommere og foreldre
Disiplin - Møte til tid, melde forfall, passe på utstyr (eget og lagets), rydde etter seg
Ydmykhet - Ellers vil du aldri lære noe nytt og utvikle deg......
Tålmodighet - Masse...ikke timer og dager, men måneder og år

Sportslig utvalg takker for oppmøtet, og håper alle kan stille igjen ved neste trenerforum.

Annonse fra Obos-ligaen: