Årlig møte 2017

Her finner du dokumentinformasjon om det årlige møte

Klikk her for dokumenter til det årlige møte

Vedlagt i dokumentet er:

  1. Forslag til dagsorden
  2. Forslag til møtedirigent og referenter
  3. Forslag til forretningsorden
  4. Årsberetning
  5. Regnskapsoversikt (urevidert), samt budsjett 2017
  6. Innmeldte forslag og saker
  7. Medlems- og treningskontingent
  8. Valgkomiteens innstilling til styret og kontrollkomité

Tid: Onsdag 15. mars kl 19:11

Sted: Klubbhuset på Strømmen stadion - Strømsveien 16 B, 1467 Strømmen

Mer om det årlige møtet i annen artikkel på nyhetssiden.

Vel møtt!

Annonse fra Obos-ligaen: