Styret

Kontaktinformasjon til styret og referater fra styremøtene

Espen Hoff – Styreleder, Mobil: 99297964, E-post:          espen.hoff@strommen-if.no

Hans Tvedte – Nestleder, Mobil: 9577127892247051, E-post: hans@strommen-if.no

Janne Grødtlien – Styremedlem, Mobil: 91710041, E-post: janne@strommen-if.no

Jon Are Nordbrekken – Styremedlem, Mobil: 95051000, E-post: jonare@strommen-if.no

Lisbeth Otterness – Styremedlem, Mobil: 95020197, E-post: lisbeth@strommen-if.no

Øystein Jakobsen – Styremedlem, Mobil: 95771278, E-post: oystein@strommen-if.no

Ingmar Moum – Varamedlem, Mobil: 92017607, E-post:      ingmar@strommen-if.no

Her finner du referat fra styremøtene

Annonse fra Obos-ligaen: