Dommere

Annonse:

Rekruttering og oppfølging av dommere er en kjerneoppgave i klubben. Aktivitetene våre er helt avhengige av at barn og ungdom inspireres til å bli fotballdommere. En spennende og lærerik aktivitet som dommer gir mange en verdifull deltakelse i vår idrett. For å lykkes med rekruttering og den viktige oppfølgingsfasen er det viktig at klubben legger godt til rette. Dommeransvarlig er en viktig tilrettelegger. Det betyr en god samordning med styret i klubben, en bevisst rekrutteringsplan og oppfølgning gjennom kurs og dommerforum.

For å bli en kvalitetsklubb må klubben ha en dommeransvarlig. Klubben skal ha en person som er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommerne.

Stillingsbeskrivelse dommeransvarlig

Stillingsbrøk: 0 % = frivillig ulønnet verv. Anslag tidsforbruk 3-5 timer pr uke i sesongen mars-november, mer i perioder hvor større oppgaver skal utføres (dommeroppsett, turneringer etc – se årshjul).

Dommeransvarlig sine oppgaver i samarbeid med klubbens styre (den klubben utpeker):

Dommeransvarlig sin viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med klubbens dommere samt klubbens styre/administrasjon. Tydelig definert rolle inn mot styret er viktig, naturlig plass vil være sportslig utvalg.

 • Skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.
 • Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede disse i kamper.
 • Klubben skal gjennomføre klubbdommerkurs i forkant av sesongstart.  Årlig hovedmålgruppe er G/J13. Det skal legges særlig vekt på rekruttering av jenter.
 • Skal ha ansvaret for å tilby dommere med ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
 • Skal ha ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på linje med spillerne.
 • Skal ha ansvaret for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens rutiner. Dette og øvrige utgifter bør fremkomme av eget budsjett som dommeransvarlig disponerer.
 • Skal tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også treningsleire.

Presiseringer dommeransvarlig Strømmen IF

 • Praktisk oppfølgning av dommere vedr påmelding mv før sesongstart (frist 31. januar). 
 • Sørge for at kretsdommere er orientert om krav for kampantall mv + følge opp underveis.
 • Kvalitetssikre reglement for turneringer klubben arrangerer.
 • Dommeroppsett for turneringer klubben arrangerer (i samarbeid med cuparrangør).
 • Sette opp / fordele klubbdommere til klubbens seriekamper uten oppsatt dommer. 

Navn

Rolle

Mobil

E-post

Roland Sannes

Dommeransvarlig

980 61 169

[email protected]

Mahad Abdulkadir

Dommerkoordinator

979 55 884

[email protected]

Geir Morten Sørensen

Styreansvarlig dommersak

930 18 581

[email protected]

Henrik Solheimsnes

Administrasjon

485 00 932

[email protected]

 

Oppdatert oversikt over dommere finnes her: www.sif-bredde.no/dommer

Annonse: