Fair play

Annonse:

Strømmen IF er en Fair Play klubb og skal jobbe med de verdier dette innebærer.

Det forventes at alle i Strømmen IF tar ansvar på og utenfor banen på en profesjonell måte.

Alle i klubben:

  • Tar ansvar for seg selv, hverandre, SIF og lokalsamfunnet.
  • Viser respekt for hverandre på og utenfor banen (Fair Play)
  • Tar ansvar for de oppgaver og mål som SIF har satt.

For ledere og trenere betyr dette å:

  • Formidle klubbens mål og verdier til spillere og foresatte.
  • Se alle spillere, være inkluderende og gi konstruktiv tilbakemelding
  • Kommunisere rammer og forventinger til spillere og foresatte
  • Utvikle egen kompetanse og være rollemodell for spillere
  • Skape trivsel og bidra til at flest mulig spillere fortsetter i klubben
  • Bidra sammen med foresatte og spillere til å løse konflikter

Foreldre/foresatte tar ansvar ved å:

• Sette seg inn i klubbens mål og verdier

• Følge opp at egne barn etterlever verdier og forventinger i lag

• Bidra i drift av laget og på arrangementer

Annonse: