Foreldrevett

Annonse:
  1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
  2. Bygg opp under klubbens verdigrunnlag. Kameratskap og trivsel danner grunnlaget for visjonen “Sammen skal vi skape gode opplevelser”.
  3. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
  4. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
  5. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
  6. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
  7. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
  8. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!
  9. Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier.
  10. Foresatte skal oppholde seg på et annet område rundt banen, enn der trener og innbyttere oppholder seg.
Annonse: