Mål og visjon

Annonse:
orgkart
orgkar_sport

Visjon

Strømmen Idrettsforening Fotball– vårt verdigrunnlag

Vår visjon - Sammen skal vi skape gode opplevelser 

Mål

Strømmen IF Fotball skal være en lokal klubb med fokus på inkludering og glede

Strømmen IF Fotball skal skape et ønske om deltagelse og trivsel

Aktivitetene våre skal drives på frivillig basis av spillere, foreldre og foresatte. Dette krever at alle må bidra gjennom å påta seg verv/oppgaver for lagene og klubben, samt gjennom deltagelse på dugnader og lignende. Disse forpliktelsene gjelder alle som enten er spillere i klubben eller har barn som er aktive.

Strømmen IF Fotball er bevisst sitt samfunnsansvar, spesielt med fokus på samhold, kameratskap og stor deltagelse, gjennom ulike aktiviteter i lokalsamfunnet samt  på idrettsarenaen.

Klubbens verdigrunnlag er retningsgivende for alt vi gjør og alle beslutninger vi tar:

 • Kameratskap
  Gjennom aktiviteter skal vi bygge relasjoner, kontakter og vennskap
 • Trivsel
  Aktivitetene skal spre glede og trivsel for å styrke samholdet og lysten til å delta
 • Sportslig tilbud til alle
  Gjennom breddefotballen skal klubben gi et tilbud til alle-uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, seksuell orientering eller fysiske forutsetninger

Klubben skal utvikle hele mennesker, og Fair Play begrepet og NFF’s verdier, normer og retningslinjer skal etterleves etter beste evne

Fair play - alle tilknyttet fotballmiljøet i SIF har et ansvar for å følge de normer, regler og retningslinjer som skaper verdier og holdninger vi kan være stolte av

NFF’s verdigrunnlag

 • Trygghet - samhold, respekt, fellesskap og engasjement
 • Respekt - alle kan bidra med noe verdifullt
 • Ansvar - hver aktør deltar med kvalitet i alle ledd
 • Allsidighet - variasjon i treningene og at den enkelte kan delta i flere idretter 
Annonse: