Rekruttering

Annonse:

Rekrutteringsansvarlig har ansvaret for å informere barn på SFO/barneskole/barnehage om klubbens tilbud i mars/april-måned (barnehagene) og på skolen/SFO (august) hvert år.

Følgende bør besøkes:

Sagdalen Skoe og alle barnehager i Strømmen og nærliggende områder.

Her henges informasjon opp på oppslagstavler, deles ut i hyller/ranselpost, osv.

Målet er å rekruttere flest mulig av barna i nærmiljøet til å bli medlem i klubben og delta på våre aktiviteter.

Rekrutteringsansvarlig skal sørge for at det arrangeres oppstartmøte med foreldre

i august/september. Slik skal nye medlemmer i klubben ønskes velkommen, slik at de føler seg ivaretatt.

Tilbudet vi har, ligger på hjemmesiden, og vi oppfordrer trenere/lagledere og andre til å sende inn bilder og innlegg til lokalavisen Romerikes Blad.

En egen FB-side skal opprettes for det yngste kullet hvert år helt i startfasen. Dette vil være kanalen utad fra Strømmen IF, i tillegg til fotballgruppas egen hjemmeside.

Fotballgruppa sørger for at en startpakke er på plass til det yngste kullet. Dette kan være

midler som dekker en turnering helt i startfasen av karrieren, eller noe som kan sørge for at det sosiale får ett tilskudd, eller rent utstyr til gruppa.  

Rekrutteringsansvarlig skal være tilstede i gruppa helt til denne er selvgående og alt fungerer som det bør og skal. Etter dette skal vedkommende være som en mentor/back-up ved behov frem til starten av nytt årskull.

Annonse: