Rollebeskrivelse: FIKS-ansvarlig

Annonse:
  • Påmelding av lag til sesongen.
  • Overganger og endringer.
  • Ajourførte medlemslister, utfaktureringer og utbetalinger.
  • Spillerregistrering - alle spillere fra 13 år skal være registrert.
  • Ansvar for opplæring av brukere og sørge for tilganger til FIKS.
  • Ha overordnet kontakt med Akershus Fotballkrets.
  • Være superbruker og holde seg oppdatert om endringer i FIKS.

 

Ansvar: Daglig leder

FIKS er NFFs eget system for informasjon og kommunikasjon. Her registreres spillere, trenere, lagledere, tillitsvalgte og andre rundt fotballklubben. 

 

Brukerveiledning ligger på NFFs sider: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/fiks-info-og-support

Annonse: