Rutinebeskrivelse: Kvalitetsklubbansvarlig

Annonse:
  • Være en som sitter i styret.
  • Følge med på informasjon som kommer fra kretsen i forbindelse med kvalitetsklubbprosjektet, og delegere ansvar for gjennomføringen av denne.
  • Ha det overordnede oppsyn med utarbeidelse av årlige egenmeldinger.
  • Gjøre kvalitetsklubb-arbeidet synlig innad og utad i klubben. 

Ansvar: Styreleder 

(Strømmen IF har foreløpig oppnådd nivå 1 i NFFs kvalitetsklubbsertifisering). For å sikre at arbeidet er i kontinuerlig utvikling og at kriteriene fra NFF følges opp, er en egen rolle tilegnet kvalitetsklubbansvarlig. 

Annonse: