Satsingslag

Annonse:

Formålet med dette dokumentet er å definere et regelverk for hva SIF definerer som krav for å kunne være med i klubbens satsningslag. Som satsningslag defineres 1ste lagene fra G/J19 og ned til G/J13. Dokumentet skal benyttes av trenere/støtteapparat ved uttak av spillere til satsningslagene. Samtidig skal reglene være klare for spillerne som er med, eller ønsker å være med, i satsningsgruppene.

Krav til deltagelse:

 • -  Delta på min 80% av lagets hoved-treninger i løpet av uken/måneden.
  • -  Gyldig fravær er skole, jobb og sykdom.
  • -  Skade er ikke gyldig fravær.
 • -  Bidra til å utvikle gruppens lagånd i tråd med SIF sin visjon og kjerneverdier.
  • -  Sammen skal vi skape gode opplevelser.
  • -  Gjennom å være respektfulle, ydmyke, disiplinerte og ha masse tålmodighet.
 • -  Tilfredsstillende kvalitetsmessige ferdigheter og egenskaper for fotballspill.

- Eller vise vilje til å utvikle disse ferdighetene og egenskapene.

Organisatoriske krav:

 • -  Delta på alle obligatoriske dugnader i lagets regi.
 • -  Bidra til å holde orden og rydde etter aktiviteter på anlegget.
 • -  Være medlem og ha ordnede økonomiske forhold til klubben.

  Disse reglene er ment som retningslinjer. Sportslig utvalg vil til enhver tid kunne overstyre trenernes avgjørelser mht uttak ved evt. konflikter med spillere/foreldre.

  Strømmen IF

  Sportslig Utvalg Sportslig leder

Annonse: