Treningsøkt - Eksempler

Annonse:

Strømmen IF er opptatt av å følge retningslinjene til NFF for å sørge for at deres modell blir praktisert av våre medlemmer/deltagere.  På våre lagstreninger i Strømmen IF ønsker vi å jobbe med selve spill strukturen, mens vi kan tilby individuell fysisk, mental og teknisk utvikling på andre arenaer som for eksempel fotball akademiet vårt.   Derfor har vi et sterkt ønske om at vår sportsplan skal vise til øvelsene vi har liggende på NFF sine sider i regi av landslagskolen.  Vi vil derfor linke dette opp mot vår sportsplan som et alternativ og et støtte for våre pappa trenere og andre trenere i klubben.  Vi vil bruke tid på å forklare/gjennomføre aktiviteter som skal få økt planene til NFF ut i praksis hos oss. 

Angrepsøvelser:

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/spillerutvikling/landslagsskolen/angrepsovelser/#Toppen

Forsvarsøvelser:

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/spillerutvikling/landslagsskolen/forsvarsovelser/

Barnefotball 6-12 år

6 år:6 x økter Lek med ball og 2 mot 2 eller 3 mot 3

6 x økter med tema Ballkontroll og Leik

http://fotball.us9.list-manage...

7 år:6 x økter Sjef over ballen og 3 mot 3.

Nybegynner: 3 x økter med tema Føring – vending, Føring - drible

Øvet: 3 x økter med tema Føring-finte-drible, Pasningsspill/ ballkontroll

 http://fotball.us9.list-manage...

8 år:6 x økter Pasningsspill/ ballkontroll

Nybegynner: 3 x økter med tema Ballkontroll

Øvet: 3 x økter med tema Mottak/medtak, Pasningsspill

http://fotball.us9.list-manage... 

9 -10 år:12 x økter 1A og vi andre + 1F

Lett: 3 x økter med tema Mottak/medtak, Pasningsspill

Middels: 3 x økter med tema 1A og vi andre: Pasningsspill

Vanskelig: 3 x økter med tema 1A og vi andre: 1:1 til overtallsspill

Forsvarsspill (Nybegynner): 3 x økter med tema 1F og vi andre

http://fotball.us9.list-manage... 

11 -12 år:12 x økter 1A og vi andre, og 1F og vi andre

Lett: 3 x økter med tema 1A og vi andre: Mottak/medtak, Pasningsspill

Middels: 3 x økter med tema 1A og vi andre: 1:1 til overtallsspill

Vanskelig: 3 x økter med tema 1A og vi andre: Angrep på siste 1/3

Forsvarsspill (Øvet): 3 x økter med tema 1F og vi andre

http://fotball.us9.list-manage...

NFF Skoleringsplan 6-12 år (alle økter samlet + annet lærestoff)

http://fotball.us9.list-manage...

Ungdomsfotball 13-19 år

13 -19 år:21 x økter 1A og vi andre

I første del av skoleringsplanen setter vi fokus på alle vi andre på banen som ikke er ballfører. Temaene og øktene har en stigning i kompleksitet fra økt 1 til 3. Etter hvert knyttes dette til angrepstyper og spillets angrepsfaser.

http://fotball.us9.list-manage...

13 -19 år:9 x økter Første angriper

I andre del av skoleringsplanen setter vi fokus på 1A (ballfører). 

Temaene og øktene har også her en stigning i kompleksitet fra økt 1 til 3. Temaene tar for seg ballførers valg i angrepsspillet med hovedfokus på medtak - pasning - 1 mot 1 situasjoner.

http://fotball.us9.list-manage...

NFF Skoleringsplan 13-19 år (alle økter samlet + annet lærestoff) http://fotball.us9.list-manage...

Annonse: