Petter Seljeskog
Fysisk koordinator
Nasjonalitet
Norge