Årlig møte 2020

Det innkalles til årlig møte i Strømmen IF Fotballgruppa

Annonse:

Til medlemmene i Strømmen IF Fotballgruppa

Innkalling til det årlige møtet i Strømmen IF Fotballgruppa

Styret innkaller herved til årlig møte i Strømmen IF Fotballgruppa.

Det årlige møte avholdes tirsdag 03.03.2020 kl. 19:11 på Klubbhuset, Strømmen Stadion, Strømsveien 16 B, 1467 Strømmen.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på det årlige møtet, må sendes styret senest mandag 17.02.2020, til [email protected] eller per post til Strømmen IF, PB 74, 2011 Strømmen. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.strommen-if.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årlig møte!


Med vennlig hilsen

Styret

Annonse fra Obos-ligaen: