Anleggsarbeid på stadion

Frem til påske blir det begrenset gjennomgang og parkering

Annonse:

Denne uken startet anleggsarbeidet på Strømmen Stadion. Brakka skal fjernes, og kommunen skal sette opp en midlertidig barnehage på baksiden av tribunebygget. I vinter vil derfor turveien forbi tribuneanlegget holdes stengt.

Redusert parkering

I forbindelse med det pågående annleggsarbeidet vil deler av parkeringsplassen sperres av. Dette vil i anleggsperioden medføre færre tilgjengelige parkeringsplasser. Vi ber brukere av stadionområdet til å hensynta dette i størst mulig grad. 

Annonse fra Obos-ligaen: