Årlig møte fotballgruppa og årsmøte Strømmen IF 2022

Strømmen IF Fotballgruppa avholder sitt årlige møte torsdag 3. mars kl 19:11. Etter møtet vil Strømmen IF avholde årsmøte

Annonse:

Det årlige møtet vil finne sted på Klubbhuset, Strømmen Stadion, Strømsveien 16B, 1467 Strømmen, torsdag 3. mars kl 19:11.

Saker og forslag til behandling må være mottatt senest 19. februar. Forslag sendes til [email protected]

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.strommen-if.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, eller fylle 15 år i løpet av 2022, ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Saksdokumentene til det årlige møtet er tilgjengelige her

Annonse: