OBOS-starten utsettes

All toppfotballaktivitet stopper i første omgang til 15. april 2020.

Annonse:

All toppfotballaktivitet stopper i første omgang til 15. april 2020. Dette innebærer at alle planlagte kamper i Toppserien, Eliteserien, 1. divisjon kvinner, OBOS-ligaen, PostNord-ligaen, Norsk-Tipping ligaen, NM kamper og treningskamper utsettes til etter 15. april.

Treningskamper vil ikke bli spilt fra og med 13. mars. Offisielle kamper vil tidligst starte opp igjen første helgen i mai (topp og bredde).

Norges Fotballforbund (NFF) er i tett dialog med myndighetene og vil sammen med Toppfotball Kvinner (TFK), Norsk Toppfotball og Divisjonsforeningen (DF) følge utviklingen tett fremover. Ytterligere tiltak og utsettelser kan ikke utelukkes under gjeldende situasjon.

Målet er fortsatt at både serier og norgesmesterskap skal gjennomføres. Hvordan må en komme tilbake til senere.

Fotballen er en viktig samfunnsaktør og er sitt ansvar bevisst. Hensynet til liv og helse er altoverskyggende.

For ytterligere informasjon kontakt:

Hege Jørgensen – Toppfotball Kvinner
Leif Øverland – Norsk Toppfotball
Arne Knoph – Divisjonsforeningen
Nils Fisketjønn – Norges Fotballforbund

Annonse fra Obos-ligaen: