Strømmen Sparebank er fortsatt vår Generalsponsor

Strømmen Sparebank har forlenget sitt samarbeid med klubben til ut 2023, og fortsetter med det som Generalsponsor i klubben.

Annonse:

Gjennom vinteren har vi hatt en god og konstruktiv dialog med Dan Borgersen i Strømmen Sparebank rundt videre samarbeid. Vi er veldig glade for at vi nå har kommet i mål med en god avtale for de kommende sesonger. Dette gir oss bedre rammer og forutsigbarhet for vårt arbeid både for barn, unge og seniorer i klubben.

Både Sparebanken og klubben er opptatt av at vi begge begynner med "Strømmen", og at vi sammen skal skape gode og positive opplevelser for alle som vil drive med sunn aktivitet gjennom den lokale idrettsforeningen.

Lav terskel tilbud, og sosialt engasjement er like viktig for sparebanken, som deltagelse i toppfotballen. Nå skal vi sammen jobbe for gode opplevelser både for bredde og topp også de kommende år!

Mer informasjon om avtalen vil bli presentert på informasjonsmøter utover våren.

Annonse: