Tildeling fra Romerikes Blad

Prosjektet "Aktiv og glad" får kr 50 000,- til å skape aktivitet og glede blant 6 og 7-åringer på Strømmen

Annonse:

Vi gleder oss stort  til oppstarten av "Aktiv og glad" i august. Romerikes Blad og Sparebankstiftelsen DNB skriver i tildelingen at de mottok mange gode søknader, men at de er glade for at nettopp dette prosjektet var ett av de som nådde frem. For Strømmen IF betyr det mye å få 50 000 kroner, og gaven skal komme mange til gode.

Oppstart etter skolestart

"Aktiv og glad" skulle opprinnelig ha oppstart 1. mai, men på grunn av restriksjoner knyttet til Korona er ny oppstart planlagt til august. Målsetning er å få flere 6 og 7 åringer i gang med organisert fysisk aktivitet. Aktivitetstilbudet skal være gratis for de som deltar og det vil i løpet av juni åpnes opp for påmelding. Klubben har kapasitet til ca 200 deltagere, fordelt på årgangene 2013 og 2014.

Viktig med samarbeid

Strømmen IF og generaltpartner Strømmen Sparebank har store forhåpninger til det nye aktivitetstilbudet og vi er begge veldig takknemlig for at flere nå velger å bidra til prosjektet. Sagdalen Skole blir først ut med å prøve den "nye" formen for trening på Strømmen Stadion og alle 1. og 2. klassinger skal på besøk hos klubben i august. Samarbeid er viktig for at slike tiltak skal lykkes og at nå både bank, skole, klubb og media er involvert - er det lov til å håpe på gode resultater.

Tusen takk til Romerikes Blad for gaven!

 

I en vanskelig tid for mange klubber har givergleden på Romerike gjort hverdagen enklere. Mange har gitt sine bidrag til klubben via en støtteinnsamling på spleis.no.  Det er stort engasjement knyttet til "Aktiv og glad" og flere andre prosjekter. Målet er å utgjøre en forskjell, noe som hadde vært umulig uten denne typen støtte. 

Heia Stømmen!

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: