Styret

Kontaktinformasjon til styret og referater fra styremøtene

Annonse:

Hans Petter Gustavson - Styreleder, Mobil: 97110988,            E-post: [email protected] 

Lars Habberstad – Nestleder, Mobil: 90652183,       
E-post: [email protected]

Kjetil Rydje – Styremedlem, Mobil: 91692424,
E-post: [email protected] 

Karina Kollstrøm – Styremedlem, Mobil: 97334941,
E-post: [email protected] 

Kuldip Singh – Styremedlem, Mobil: 93441642,
E-post: [email protected]

Tonje Grunnan – Styremedlem, Mobil: 97033646,
E-post: [email protected]

 

Referater fra styremøtene:

Styremøter 2022

 

Tidligere år;

Annonse: