Styret

Kontaktinformasjon til styret og referater fra styremøtene

Annonse:

Lars Habberstad – Styreleder, Mobil: 90652183,
E-post: [email protected]

Marius Holsve – Nestleder, Mobil: 48247030,
E-post: [email protected]

Lisbeth Otterness – Styremedlem, Mobil: 95020197,
E-post: [email protected]

Martin Madsen Svane Petersen – Styremedlem, Mobil: 97569076,
E-post: [email protected]

Tonje Grunnan – Styremedlem
E-post: [email protected]

Referater fra styremøtene:

Annonse: