Styret

Kontaktinformasjon til styret og referater fra styremøtene

Espen Hoff – Styreleder, Mobil: 99297964, E-post:          [email protected]

Hans Tvedte – Nestleder, Mobil: 9577127892247051, E-post: [email protected]

Janne Grødtlien – Styremedlem, Mobil: 91710041, E-post: [email protected]

Jon Are Nordbrekken – Styremedlem, Mobil: 95051000, E-post: [email protected]

Lisbeth Otterness – Styremedlem, Mobil: 95020197, E-post: [email protected]

Øystein Jakobsen – Styremedlem, Mobil: 95771278, E-post: [email protected]

Ingmar Moum – Varamedlem, Mobil: 92017607, E-post:      [email protected]

Her finner du referat fra styremøtene

Annonse fra Obos-ligaen: